Regionálna čipka


Ten, kto si zamiloval paličkovanú čipku uzná, že na Slovensku máme nespočetné množstvo krásnych čipiek, vzorov a typov tejto nádhernej techniky. Vďaka šikovným rukám slovenských žien sa tu stretávame s pásikovou, mnohopárovou, strihanou aj modernou čipkou. Už od 16. storočia, kedy sa táto technika dostala na naše územie príchodom baníckych rodín z Nemecka, ženy so záujmom sledovali a učili sa túto náročnú techniku a postupne si ju transformovali pre svoje účely. Tak vznikla tzv. roľnícka čipka – čipka nášho ľudu.
Podľa spôsobu paličkovania, kombinácii charakteristických vzorových prvkov a farebnosti  vieme zaradiť čipku do tej – ktorej oblasti, odkiaľ pochádza. Na Slovensku rozlišujeme sedemnásť regionálnych okruhov. Na tomto mieste by som Vám chcela tieto regionálne čipky postupne predstaviť a naučiť ich rozlišovať.

17 REGIÓNOV PALIČKOVANEJ ČIPKY NA SLOVENSKU

UKÁŽKY PALIČKOVANEJ ČIPKY PODĽA REGIÓNOV