Laura Raková

Žiar nad Hronom


Členka klubu paličkovanej čipky pri POS v Žiari nad Hronom.

„Paličkovať som sa naučila počas štúdia na vysokej škole, niekedy v roku 1996-97, nepamätám sa presne. Potom, ako asi väčšina čipkárok, som sa zdokonaľovala sama, podľa knihy pána Mišíka Škola paličkovania. Samozrejme, prišli aj roky prestávok, keď som sa venovala iným textilným technikám, najmä patchworku.
K paličkovaniu som sa vrátila až pred pár rokmi, keď som na internete objavila videá od ruských čipkárskych majsteriek, čo ma naštartovalo do novej tvorivej fázy. Začala som hľadať ľudí s podobným zanietením pre paličkovanie a našla som ich v Klube paličkovanej čipky pri POS v Žiari nad Hronom, ktorého členkou som od roku 2018.
Napriek tomu, že ma ruská čipka očarila, v paličkovaní zostávam verná tradičnej slovenskej čipke. Jej neuveriteľná rozmanitosť ponúka široký priestor na zdokonaľovanie techniky a cibrenie zručnosti. Snažím sa osvojiť si čo najlepšie to, čo nám zanechali naši predkovia, avšak tak, aby to bolo príťažlivé aj pre súčasnosť.“