Ingrid Ondrejičková

Lehnice


Reštaurátorka textilu so zameraním na výskum, konzervovanie a reštaurovanie paličkovaných čipiek, lektorka.

„Paličkovanej čipke sa venujem aktívne viac ako 8 rokov. Základy tejto textilnej techniky som získala ešte na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), kde som si počas štúdia na Katedre reštaurovania vybrala ako doplnkový predmet historické textilné techniky. Po ukončení VŠVU som absolvovala trojročný kurz paličkovanej čipky v ÚĽUV-e. Táto technika ma zaujala natoľko, že čipky určili aj moje ďalšie profesionálne smerovanie. Momentálne pracujem ako reštaurátorka textilu so zameraním na výskum, konzervovanie a reštaurovanie paličkovaných čipiek. Zaujíma ma história z ktorej čerpám množstvo informácií a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu. Vediem kurzy, navrhujem nové vzory a snažím sa inšpirovať ostatných k štúdiu paličkovanej čipke ale aj k navrhovaniu vlastných vzorov. O tejto textilnej technike som prednášala na vedeckých konferenciách u nás i v zahraničí, publikovala som niekoľko odborných príspevkov.“