Členstvo v združení Paličkovaná čipka Slovenska


Paličkovaná čipka – to nie sú len ručné práce. To je umenie. Dokonalá elegancia zachytená v nitiach. Združenie Paličkovaná čipka Slovenska spája čipkárky a čipkárov Slovenska. Pridajte sa k nám a buďte s nami aktívni.

Prečo sa stať členom združenia Paličkovaná čipka Slovenska?

CHCEM SA NAUČIŤ PALIČKOVAŤ – SOM NOVÁČIK

V našom združení nájdete:

 • spojenie s rozsiahlou komunitou čipkárok a čipkárov nielen zo Slovenska
 • zoznam klubov paličkovanej čipky
 • kontakt aj s čipkárkami, ktoré paličkujú mimo organizované kluby
 • informácie o rôznych tvorivých dielňach, kurzoch a prednáškach
 • zľavy z účastníckych poplatkov na rôznych workshopoch, kurzoch a prednáškach
 • možnosť zúčastniť sa zájazdov na rôzne výstavy s témou paličkovanej čipky
 • pomoc, rady a návody
 • povzbudenie a inšpiráciu

PALIČKUJEM – SOM ČIPKÁRKA, ČIPKÁR

V našom združení nájdete:

 • pravidelné informácie o najnovších aktivitách klubov, aj jednotlivcov
 • priestor zdokonaľovať sa v rôznych technikách paličkovanej čipky
 • informácie o rôznych tvorivých dielňach, kurzoch a prednáškach
 • zľavy z účastníckych poplatkov na rôznych workshopoch, kurzoch a prednáškach
 • možnosť prednostne sa zúčastniť zájazdov na rôzne výstavy s témou paličkovanej čipky
 • možnosť ďalej odovzdávať svoje zručnosti a skúsenosti
 • možnosť prezentovať svoju tvorbu v rámci rôznych výstav
 • spojenie s rozsiahlou komunitou čipkárok a čipkárov nielen zo Slovenska
 • zoznam klubov paličkovanej čipky
 • podporu, rady a návody
 • povzbudenie a inšpiráciu

BAVIA MA RÔZNE TEXTILNÉ TECHNIKY, NEPALIČKUJEM

V našom združení nájdete:

 • spojenie s rozsiahlou komunitou čipkárok a čipkárov nielen zo Slovenska
 • zoznam klubov paličkovanej čipky
 • informácie o rôznych tvorivých dielňach, kurzoch a prednáškach
 • zľavy z účastníckych poplatkov na rôznych workshopoch, kurzoch a prednáškach
 • možnosť zúčastniť sa zájazdov na rôzne výstavy s témou paličkovanej čipky
 • rady a návody
 • povzbudenie a inšpiráciu

Ročné členské poplatky:
• Slovensko: 15,-€
• Česká republika: 450,- CZK
• Európa: 20,-€
• Svet: 25,-€

Prihláška za člena občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska